Vi fortsätter stötta sjukvården i kampen mot Covid-19!