Plast för framtiden

Vårt forskningsprojekt i samarbete med SP för mer miljöinriktad och hållbar produktion är i hamn. Genom nyvunna kunskaper har vi nu större kunskap om materialens kvalitet och uppnått en mer kontrollerad produktionsprocess. Detta gör att vi nu kan erbjuda en bättre miljöprestanda, där återvunnet material används i större utsträckning.

För ett par år sedan gick Fristad Plast AB med i ett projektnätverk för plast- och gummiföretag i Sjuhärad. Nätverket har som syfte att hjälpa företag i bygden att utvecklas tekniskt med hjälp av SP och Högskolan i Borås. Projektet är finansiellt stöttat av Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.

Genom detta projekt har vi på Fristad Plast AB undersökt kvaliteten på de plastmaterial som används i produktionen, samt studerat förutsättningarna att återvinna så mycket som möjligt av produktionsspillet. Vi ville ta reda på vad som händer om man använder samma material om och om igen i ett slutet system och hur många gånger ett material kan återvinnas med bibehållen kvalitet.

Tack vare en rad materialanalyser och hållfasthetsmätningar från SP har vi nu fått större kunskaper om materialens kvalitet och kan nu erbjuda kunden produkter med bättre miljöprestanda.

Vårt mål med satsningen siktar ännu högre. Vi har tankar på att bygge ett system där kunden förses med returemballage försett med batchnummer, så produkten kan skickas tillbaka och att all material återvinns till nya produkter.

”Ett helt slutet system är målet. Man kan kalla det ett slags kretslopp för plast av hög kvalitet.” Christian Forsström, Utvecklingschef Fristad Plast AB

Läs gärna mer om projektet i artikeln från Teknik & Forskning #nr2 2015

http://www.mypaper.se/show/sp/show.asp?pid=3553551087566694