Lite goda nyheter i dessa märkliga tider.

Vi har fortsatt en bra beläggning i produktionen och vi har mitt under pågående pandemi tagit den största ordern i företagets historia.

Ordern är till en tysk kund inom Medical segmentet och det handlar om riktigt stora volymer av komponenter, flera hundra miljoner detaljer per år.

Detaljerna kommer att produceras i multikavitetsverktyg med 16 till 64 kaviteter per verktyg. Vi har för närvarande beställt fyra nya formsprutor för att utöka kapaciteten och det kan bli aktuellt med fler under året. De två första maskinerna installerades i vecka 20 och ytterligare två maskiner beräknas komma omkring vecka 31.

Formverktygen i detta projekt är under tillverkning både i Sverige och i Tyskland. Affären innebär en omsättning på ca 10 miljoner för 2020 och har en god utvecklingspotential.

Vi har ytterligare en ny kund inom Medical till vilken vi producerar visir, produktionen är fortfarande i en uppbyggnadsfas och vi producerar för närvarande ca 10 000 visir per dag.