30-31 Mars 2019 firade Fristad Plast AB sitt 50-års jubileum på Varbergs Kusthotell. 27 stycken av de anställda kunde följa med tillsammans med respektive, totalt blev vi 52 stycken som firade 50 år! Under dagarna fick vi ta del av en lärorik föreläsning om kallt vatten, harmonisk spaavdelning och mycket god mat.