Historia est. 1967

Leif Forsström startade Fristad Plast AB 1967. Där startade produktionen med tillverkning av kragstöd och andra stansade detaljer i plastfolie till bland annat IBM:s skrivare.

År 1969 införskaffades den första formsprutan för termoplaster och företaget började producera en plastratt till nuvarande TA Hydronics.

1976 startade vi produktionen av Trygg-Hansalivbojen. Med Livbojen som grund har livräddning alltid varit en hjärtefråga för företaget.

1985 flyttade företaget in i våra nuvarande byggnader. Under åren har byggnaden byggts till för att passa den expansion som företaget genomgått.

2010 skapades varumärket Evert 1916. Märket är en hyllning till Evert Forsström, far till Leif, som räddades av en livboj år 1916.

2012 startades vårt varumärke Rescuelife 247. Detta är idag ett komplett sortiment av livräddande produkter.

2014 lanserades vårt designvarumärke Nyfides. Ny, naturlig design.

Fristad Plast AB har med precisions plaststansning av kragstöd till skjortor, miljontals formsprutadeplastdetaljer, PUR skummade Livräddningsprodukter m.m följt kunder och leverantörer på en resa genom utvecklingens tidevarv. Tillsammans med våra kunder har vi under åren tagit fram många nya produkter och produktlösningar, bland annat till sjukvården och trafikflyget.

Utveckling, nytänkande och samarbete har alltid varit en röd tråd i vårt arbete.

 


Ett nedslag i Historien

Tänk om inte Evert blev… /1916 – Stillahavet

En tamp brast på ett fartyg utanför Sydamerikas kust. Svenske Evert 15 år hamnade i vattnet, ensam med hungriga hajar nyfiket cirkulerande runt omkring honom. Denna unga man som precis sett sitt liv passera revy när han föll de ca 7 metrarna för att landa i Stilla havets hårda famn, sjönk i djupet och kämpade för sitt liv för att inte slukas av strömmarna från båtpropellrarna. Han nådde till slut ytan med skräck och lungorna tömda på all luft men med förhoppning om att någon upptäckt honom i det stora havets vågbrus.

Utan vännen Valdemars rop ”man överbord” hade dessa ord inte skrivits och vår släkt sjunkit till botten av detta stora hav. Turen var på Everts sida denna stund och några män akterut kastade ut en livboj i hopp om att den skulle rädda Everts liv. Men livräddningen misslyckades först, då livbojen var fastbunden och inte nådde fram till unge Evert.

Här är det svårt att få klarhet i hur det gick till i detalj. Vi har alltid fått berättat för oss om livräddningen av farfar men när vi nu efter över 20 år av hans bortgång försöker finna detaljer om livräddningen finns det luckor lite här och där. Man får inte glömma att han var över 80 år gammal när han skrev ner sina memoarer. Givetvis skulle vi vilja fråga farfar om hur det var under hans resor på haven, men vi får leva med en del obesvarade frågor.

Året var alltså 1916 och fartyget Pasefiko var ångdrivet och vändes således inte så snabbt. En lång timma senare efter fortsatt kamp i vattnet kunde Evert till slut räddas med Livbåt och Livboj. Vi är tacksamma för gott sjömanskap på båten, som nu kunde fortsätta sin resa liksom vår släkt har fortsatt sin.

Som en hyllning till livräddningen av vår farfar skapade vi år 2010 varumärket ”EVERT 1916” och den nya livbojen EVERT 1916. Funktionsmässigt är den likadan som den livboj Leif Forsström, Everts son, tog fram år 1976 som än idag har samma design och som Fristad Plast AB bl a levererar till TRYGG HANSA. Livbojarna som vi stolt producerar, har sedan produktionsstarten 1976 räddat över 300 liv i Norden. Vi hoppas att denna hyllningsboj EVERT1916 skall fortsätta rädda liv på de många vackert bevarade båtar som än idag flyter och väcker minnen och eftertanke från en svunnen tid.